Dzień: 10 stycznia 2019

Resurs i inne zmiany dla urządzeń transportu bliskiego!!

Urządzenia do transportu wchodzą od wielu lat do infrastruktury naszych miejsc pracy.  Ułatwiamy sobie montaż/demontaż  elementów, podnoszenie ładunków na różne wysokości, czy nawet przemieszczanie się za pomocą chodników ruchomych.  Od 6 grudnia obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Jakie zmiany nastąpiły?